Vahtsõnõ sõgõl om kõ vaja otsah.

  • Timmo Margusõ kõnõh Setomaa Valdu Liidu vahtsõaastagapidol 26.01.2016 (0)

    Hüvvämiilt tege mi kümneaastagatsõ kuuhtüü tulõmuslikkus. Minevä aastaga sai valmis ettevõtlus- ja kultuurikeskus Petsereh vai Petsere seto maja, Eesti Vabaõhumuusiumih seto talo, Obinitsa oll soomõ-ugri kuluuripääliin, oll Seto Folk, kunigriigipäiv, kostipäiv, etendüs „Obinitsa“. Nuu’ ja viil hulga väikoppi üritüisi om toonu’ mi mano tuhandit inemisi, kiä’ omma’ toetanu’ ummi osaluskuludõga’ mi piirkunda. Õt kõik höste lääsi’, sis tuu jaost mi kõik olõ midägi’ tennü’, kukimuudu avitanu’.

  • Oodami kostipäävä kohvkidõ kirjapandmist! 05.12.2015 (0)

    2016. aastagal tulõ jal’ Seto Külävüü kostipäiv! 13. august om põhipäiv, 14. augustil pakumi külälisilõ viil tegevust – omma’ opitarõ’ ja mõnõh kohvkuh peräpütüpäiv. Kohvkidõ registriirminõ om avat kooni’ 5. veebruarini’. Järgmätse aastaga kostipääväle oodami õnnõ registreerit kohvkit.