Pini uma peeru tiid.

  • Kostipäiv – päiv umakasvatõt kraamist tett söögi ja hüä olõmisõga’ 26.07.2015 (0)

    Kostipäiv – päiv umakasvatõt kraamist tett söögi ja hüä olõmisõga’

    Seto Külävüü kostipääväl, 15. augustil kell 12.00-20.00 olõt oodõt 17 kohvkohe Lüübnitsast Luhamaani’. Õga kohvk om eismuudu ja pakk kõgõ parebit umatett süüke. Söögikraam om võõdõt umast aiast, mõtsast ja järvest. S´ool kõrral saat kohvkih sõira maitsa’ – kinkõ uma om su arvatõh kõgõ parep. Kultuuripääliina aastagal paktas ka’ soomõ-ugri hõimurahvidõ süüke ja kullõlda’ saat muusikat.

  • Seto Kuningriik om SOOMÕ-UGRI Kultuuripääliin 2015 Obinitsah programmi pääsündmus 26.07.2015 (0)

    Seto Kuningriik om SOOMÕ-UGRI Kultuuripääliin 2015 Obinitsah programmi pääsündmus

    Seto Kuningriik om soomõugrilaisi siäh jo kuulus sündmus, aastidõ joosul om hõimlaisi õks joudupite tah vasta võet, om kullõld udmurtõ ja ersadõ laulu, nätt ja ostõt hõimlaisi käsitüüd. Kuningriigist om kujonõnu setodõ ja ka eestläisi ni setodõ sõpru jaos laembalt nii tähtsä seto kultuuri sündmus, õt om põhjust taad esitledä’ viil abarambalt. Seto Kuningriiki om timahava uuta’ inämb-vähämb kõigi soomõ-ugri rahvidõ esindüisi. Kuna inne kuningriiki om Tartoh Soomõ-Ugri nuuriorganisatsiooni MAFUN-i korgõ kokkosaaminõ, sis ka tollõ konverentsi välläsõidupäiv toimus Obinitsa.