Ku om hää sulanõ, sis ku' aestaga ar' tiin, jääs peremehe kasust paar tsuugõ, a' ku om halv, ni' jää-äi tuudki.

Seto bibliograafia

Seto Instituut on kokko säädnü Seto bibliograafia. Seo om edimäne andmõkogum, kohe om kokko otsit andmit Setomaa ja setokõisi kottalõ kirotõdu kotsile. Siist saat otsi teemaside ja kirotajide perrä.
Andmõbaas om kasumah ja timmä tetäs viil täpsebäst ja parebast. Kae Seto biblioserverit 

Lisainfo:
info@setoinstituut.ee