Silmä tüü nägevä, a käe tüü ärki tegevä.

  • Millised tegevused ootavad meid ees lähiajal? 28.02.2017 (0)

    Tänaseks on Vabariigi Valitsus teinud enda poolt sundliitmise otsused ja sellest peame ka enda tegevustes lähtuma. Valdadele on antud veel neli kuud aega ühinemiskokkuleppe (mitte ühinemislepingu) sõlmimiseks, kus saame arutleda mitmete valla korralduslike küsimuste üle.

  • Eesti-Läti kuuhtüüprojekt „COOP-Local“ 28.02.2017 (0)

    Pia nakas pääle suur ülepiiri kuuhtüüprojekt, õt Eesti ja Läti vaihõl ärisuhtit herksäbäst tetä’ kohalikõ väikotuutjidõ ja käsitüümeistridõ vaihõl – Setomaal, Räpinäh, Vastseliinah ja Oravil, Apeh ja Smilteneh. Projekti tegemisiga’ julgustadas ettevõtjit alostamma piiriülest kraamivaeldamist ja kuuhtüüd, mia avitasi’ näil inäp tullu tiini’.