Hüäl ajal hoietas, kuräl aol kulutedas.

Seto kuningriik