Kes talgo vorstega joud ravida.

Laulu- ja tantsuselts Hõpõhõim

Seto laulu- ja tantsuselts "Hõpõhõim" loodi 2007. aastal eesmärgiga taaselustada mitmehäälset seto laulutraditsiooni. Lauldakse nii arhailist kui ka uuemat nais-, mees- ja segakooride repertuaari ning seda vürtsitatakse valikuliselt pillimänguga. Koorijuht on akadeemilise muusikaharidusega ning täidetud on kõik häälerühmad alates killõst ja lõpetades bassiga. Kooris on 6 pillimeest, kes võivad mängida erinevatel instrumentidel.
Oma lühikesele tegutsemisajale vaatamata on esinetud koolides ja vabaõhuüritustel. 2009. aastal andis Hõpõhõim välja CD "Tuulõ´ Setomaalt." 
Kuula Hõpõhõimu:
1. Kats lõõtsa
2. Näiokõsõ noorõkõsõ
3. Tammõkõnõ
4. Tuulõ´ Setomaalt