Esis kluhho peräst naata-ai kat'ske pesmä.

Lauluselts Siidisõsarõ

Tallinnas ja Harjumaal elavad seto laulikud on enamus pärit Petseri-tagustest seto küladest, mis tänaseks on jäänud Venemaa valdustesse. 1973.a aastal tuli tänaseks manalateele läinud seto päritolu Veera Virgo Tallinna rahvamuusikaansambli „Leegajus" juurde, et kodunt kaugel olles laulda omi vanu laule. Otsis üles õed Anna Tähe ja Aleksandra Lohk`i, kellega koos toimus ka esimene esinemine 1973.aastal ja kes laulavad kooris tänini. Sellega oli loodud esimene seto koor, kes laulsid omi laule väljaspool oma etnilisi piire. Hiljem liitusid kooriga lapsed, sugulased ja tuttavad.

1973 – 1976 oli laulurühma juhiks etnoloog Igor Tõnurist. Seejärel võttis juhtimise üle etnomusikoloog Vaike Sarv ja rühm sai iseseisvaks kooriks „Sõsarõ“. Koori järgmiseks juhiks sai 1983.aastal Sulev Mäeväli. 1994.aastal eraldus osa liikmeid sh. alustajaliikmed Anna Täht ja Aleksandra Lohk ja ühinesid uueks laulurühmaks, mis hakkas tegutsema seltsina „Siidisõsarõ“ algul Õie Sarve, hiljem Ilme Haavalo juhatusel.

On ilmunud „Siidisõsarõ“ lauludega helikassett, 2003.aastal cd-plaat Vaike Sarve ja Igor Tõnuristi kaasabil; 2006. aastal ilmus cd "Siidisõsarõ" ning 2008. aastal ilmus cd "Kirmas."

Lauluselts käib koos Salme Kultuurikeskuses ja Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskuses. Kooriliikmeid on 10 – 15. Ansambli repertuaar koosneb konkreetseteks kontsertideks ette valmistatud kavadest (kadripäev, maaselnits, lihavõtted jm.) Korraldame laulu ja tantsulaagreid, osaleme seto kultuuriüritustel jm. Oleme esinenud nii kodu kui välismaal. Meil on kaks pillinaist, oskame teha seto sõira jt. seto rahvustoite. Meie selts on avatud kõigile setodele.

Ilme Haavalo, ilme.haavalo@gmail.com
Kuula Siidisõsarõ esituses:
• Kadrilaul
• Purustatud pulmad
• Puravitsa külas
• Petseri mägede taga
• Õdak ommõ õnnõlinõ
• Kargus
• Karoobushka
• Naasekõsõ, noorõkõsõ