Ei mähi keäki enne tõõse raigu, kui oma raia mähitü.

Maaülikooli konkursivälidsele kotusõlõ konkuriirmisõ tähtaig om 3. juuli (0)

Eesti Maaülikuul võimaldas kolm konkursivälist oppõkotust Setomaa noorilõ

Kolmõl Setomaalt – nii Eesti ku Vinne poolõ päält – peri inemisõl om võimalus välähpuul konkurssi naada’ opma Eesti Maaülikooli rakõnduskorgharidusõ-, bakalaureusõ- vai bakalaureusõ- ja magistrioppõ integreeritud oppõ statsionaarsõh oppõvormih.

Eesti Maaülikooli konkursivälidsele kotusõlõ konkuriirmisõst tulõ saata’ CV ja vabah vormih avaldus Setomaa Valdu Liidulõ aadressil kaja@setomaa.ee ildambalt 3. juulil 2018. Õigõaigsõlt tulõ esitä’ sisseastmisõst vajaligu’ dokumendi’ ka Eesti Maaülikuuli (http://www.emu.ee/sisseastujale/).

6. juulil 2017 om Setomaa Valdu Liidu ja Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo moodustõt komisjoni vestlus kandidaatõga. Vestlusõl hinnatas kõkõpäält kandidaadi seenist tegevüst kodokandih, kas om huvvi ni tiidmisi uma kodokotusõ elost ja kultuurist, valmsolõkit osalõda’ aktiivsõlt kohaligu elo edendämisõl ja seto organisatsioonõ tüüh.

Konkursiväline vastavõtt toimus Setomaa Valdu Liidu, Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo ja Eesti Maaülikooli vaihõl sõlmit lepingu alusõl. Eesti Maaülikuul om võimaldanu Setomaa noorilõ kolm konkursivälist oppõkotust 2005. aastast pääle.

Mano saat küüssü’ 510 6664, kaja@setomaa.ee (Tullus Kaja).Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood