Kaiho kapla saa-ai katski lõigada.

Majandusõpetuse õpetajate seminar, 8.-9.10.2013

8. ja 9. oktoobril 2013 toimus projekti „Heritage Business“ raames Setomaa, Ape regiooni ja Petseri rajooni majandusõpetuse õpetajate ühisseminar.

Värska gümnaasiumis on majandusõpetust antud juba 20 aastas ning Misso, Meremäe ja Mikitamäe koolis alates 2006. aastast. Värska Sanatooriumis toimunud seminaril tutvustasid Setomaa koolide õpetajad oma kogemusi majandusõpetuse käivitamisel ja läbiviimisel. Räägiti seni toimivatest ühistest ettevõtluspäevadest, õpilasfirmade käivitamistest ja laatadel käimistest. Seejärel tutvustasid Ape ja Petseri koolide õpetajad oma koole ja sealseid tegevusi majandusõppe käivitamisel. Üheskoos arutati majandusõpetuse programmi käivitamise raskusi ja nende lahendamisvõimalusi, arutati edasist koostööd ning lepiti kokku Setomaa koolide poolsed mentorid Ape ja Petseri koolidele.

Teisel päeval tutvusid Petseri ja Ape õpetajad Värska gümnaasiumis majandusõpetuse 20 aasta tegevusi tutvustava näitusega, külastasid õpilasfirma kohvikut ja osalesid 5. klassi majandusõpetuse tunnis. Erilist huvi pakkusid külalistele siinsed õppevahendid ja õpilasfirmade näidismapid. Meeleolukas oli ka Seto kultuuri nädala raames laulu-ja mängutunnis osalemine. Meremäe koolis tutvuti kunsti- ja käsitööklassides õpilasfirmade tegevustega ja traditsiooniliste käsitöötoodete valmistamisega.