Hüäh eloh läät kõrgis ja uhkõs, ristih hiidät meele, jäät ullis.

MTÜ Piiriveere Liider

30. märtsil 2006. aastal asutati MTÜ Piiriveere Liider, et arendada elu Eesti idapiiri äärses piirkonnas.

Tegevusgruppi kuuluvad 7 valla (Räpina vald, Orava vald, Värska vald, Misso vald, Mikitamäe vald, Meremäe vald, Piirissaare vald) kolme sektori - kohalike omavalitsuste, ettevõtlus- ja mittetulundussektori esindajad. Kokku on ühingus sadakond liiget. Tegevusgrupi büroo paikneb Räpinas, aadressil Hariduse 1.

Infot mittetulundusühingu tegevuse kohta saab veebilehelt www.piiriveere.ee.