Hädägä süüt ar tsialihage' tatrikuvadsaga, kõtt om täüs, sis süü-üi sittagi.

MTÜ Seto Küük arengukava ja tegevuskava

MTÜ Seto Küük arengukava on liikmete ja sidusrühmade kokkuleppe, mis suunas ja kuidas peab Setomaal toiduvaldkonna arendamisega liikuma.

MTÜ Seto Küük arengukava 2019 - 2024.