Tõõse tõbi kivi küleh, tõõse paise pae pääl.

Seto küük