Sõa aigu oma taiva värä' vallalõ.

Seto vapp

 Seto vapi kinnitas 2014. aastal Värskas toimunud XI Seto Kongress.