Kui vakka, nii ka kaast.

Seto vapp

 Seto vapi kinnitas 2014. aastal Värskas toimunud XI Seto Kongress.