Ega' lõo sita pääl leibä kasu-ui', ku lehmä sitta saa-ai'.

Seto vapp

 Seto vapi kinnitas 2014. aastal Värskas toimunud XI Seto Kongress.