Ku puut' küläh, sis lätt külä rikkast, a ku kõrts küläh, sis jääs külä vaesõst

Setomaa käsitöö arengukava 2007-2012

Projekti "Business Meets Culture in Setomaa", mida toetas INTERREG, tulemusena valmis 2007. aastal Setomaa käsitöö arengukava 2007-2012.

Tutvu arengukavaga siin