Ette tiiäsi', ni' haudagi satasi-i'.

Setomaa ühise ettevõtlusstrateegia koostamine

Setomaa Valdade Liit on tellinud Eesti Maaülikoolilt Setomaa ühise ettevõtlusstrateegia ja teemaplaneeringu koostamise.

Valminud on ettevõtlusstrateegia tööversioon, millega saab tutvuda siin. Täiendused ja ettepanekud palun saata 12. septembriks 2013. Setomaa ettevõtlusnõustajale: aarne.leima@setomaa.ee.

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise avalkikustamist palun jälgida oma koduvallas, see toimub igas vallas eraldi ja seda kuni 20.septembrini.

Lugupidamisega,
Aarne Leima