Hojost saa-ai karapinni, susi om, nii mõtsa kaes.

Meremäe jaanituli

23.06.2019 20:00

Meremäe mäel

Kultuuriprogramm, mängud, võistlused. Tantsuks bänd.

Algus kell 20.00