Angu-ui aitümmat, tuust saa-ai' ruuga kiitä', pareb kausikõsõ täüs suurmit.

Rahvarõivaraamatu teemapäev: Kaatsad

18.01.2019 11:00

Obinitsa seltsimaja

18. jaanuaril 2019 kell 11–13 on Obinitsas Seto Seltsimajas rahvarõivaraamatu teemapäev, vaatluse all on kaatsad.