Andja väsüs, a ega' vastavõtja ei väsü'.

Teenistus

05.01.2019 10:00

Miikse kirikus

5. jaanuaril 2019 kl 10 Miikse kirikus

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ristimise e Jumalailmumise püha
Suur Veepühitsus, Viiristmine