Küllä külest saat iks küüdsitä, nälä külest saa-ai näpistä.

Teenistus

12.05.2019 09:00

Miikse kirikus

 12.mail 2019 kell 9 teenistus Miikse kirikus

Salvitoojate naiste pühapäev