Lepä kannust kasu-ui' kõivo ja kõo kannust kasu-ui' leppä.

Teenistus

19.05.2019 10:00

Luhamaa kirikus

19. mail 2019 kell 10 teenistus Luhamaa kirikus

Halvatu pühapäev