Vingjäl tsial kõgõ viga: kuna kärs kärnäh, kuna maa külmänõ'.

Teenistus

16.06.2019 09:00

Miikse kirikus

16. juunil kell 9 teenistus Miikse kirikus

Nelipühi e viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha

Suvistõpühi