Kui om häste, sis kõigil hüä. A' ku' halvastõ, sis võta-ai kiäki hindä pääle.

Teenistus

16.06.2019 09:00

Miikse kirikus

16. juunil kell 9 teenistus Miikse kirikus

Nelipühi e viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha

Suvistõpühi