Süük sünnüs söögi pääle, a lüük sünnü-üi löögi pääle.

Teenistus

17.06.2019 09:30

Luhamaa kirikus

17. juunil 2019 kell 9.30 teenistus Luhamaa kirikus

PÜHA VAIMU PÄEV (templipüha)
väike veepühitsus