Kiä naaro pegäs, tuu piiro koolõs.

Teenistus

06.07.2019 17:00

Miikse kirikus

6. juulil 2019 kell 17 teenistus Miikse kirikus

Püha, aulise ja kuulsa prohveti, Eelkäija ja Ristija Johannese sündimise püha õhtuteenistus