Kiä magõhõhõ kõnõlõs ja madalahe kumardas, tuu hüä inimene olõ-õi.

Teenistus

07.08.2019 09:00

Miikse kirikus ja Pelsi tsässonas

7. augustil 2019 kell 9 teenistus Miikse kirikus ja Pelsi tsässonas

Õiglase Anna kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine, Annõpäiv
liturgia kirikus, palvus ja väike veepühitsus Pelsi tsässonas