Saada' turak turulõ, aja poti purulõ.

Teenistus

18.08.2019 10:00

Luhamaa kirikus

18. augustil 2019 kell 10 teenistus Luhamaa kirikus 

9. pühapäev pärast kolmainupüha