Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

Teenistus

01.09.2019 10:00

Luhamaa kirikus

1. septembril 2019 kell 10 teenistus Luhamaa kirikus

Kirikuaasta algus
Jumala loodu kaitsmise päev
koolilaste õnnistamine