Suur ul'lus ja ülearvu suur tarkus omma' ütehää'.

Timo Oja avatud loeng "Meie tervis läbi toitumise ning teadlikute valikute"

23.09.2019 18:00

Värska Gümnaasiumi aula