Leib om pääasi, ta om söögi perremiis.

Seto muinasjutupäev

27.11.2019 11:00

Mikitamäe kool

 Lasteaia ja koolilaste etteasted, õpituba külalisesinejaga, meened.