Paremb hüä härä kõtuh kui tühä kõlguse nulgah.

Ekskursioon Ülikuul rattil

26.09.2015 10:00

Seto Instituut korraldab 26.09.2015 kell 10-15 ekskursiooni "ÜLIKUUL RATTIL"

Seto Instituut korraldab 26.09.2015 kell 10-15 ekskursiooni "ÜLIKUUL RATTIL". Vaata kuulutust

Külastatakse Põhja-Setomaa külasid, pühakodasid ja kalmistuid (Laossina, Mikitamäe, Usinitsa, Podmotsa, Värska).

Algus ja lõpp Värska vallamaja juures.

Bussiekskursioonil jagavad oma teadmisi ajaloost, kombestikust, usust ja usundist Heiki Valk, isa Andreas Põld, Vahur Aabrams, Vello Jüriöö ja kõik, kes soovivad.

Osavõtt palun registreerida: info@setoinstituut.ee või tel 529 4033 (Helen Külvik) Osavõtutasu 5 eurot.