Ku hoolõta olt, sis kängätä käüt.

Teenistus

24.12.2020 10:00

Miikse kirikus

 24. detsembri 2020 kell 10 Miikse kirikus teenistus
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse ihuliku sündimise püha e Jõulupüha