Mis tuust kasu, kui lehm pal'lo piimä and ja esi sitta sisse lüü.