Kodo olõ-õi kitsõpujast, õt ar pakõ.

Püha Vaimu päev, suvistepühi

13.06.2022

Luhamaa püha

13. juuni – Püha Vaimu päev

suvistepühi

Luhamaa püha