Ahnõ hampsas egalt puult, pillaja pillas egalõ poolõ.

Teenistus

12.06.2022 09:00

Miikse kirikus

12. juunil kell 9 Miikse kirikus jumalateenistus.

Nelipühi e viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha

Suvistõpühi