Perevaat'ka kona piät, süümaig, kona süüt, a õdagu tulõ uma aju pääle.

Esivanemate laupäeva hingemälestus

14.02.2016

 14. veebruar, esivanemate laupäeva hingemälestus