Nõna tsuskat sisse, a vaiv om jo vällä' tulla'.

Teenistus

28.08.2022 10:00

Obinitsa kirikus

28. augustil 2022 jumalateenistus Obinitsa Issandamuutmise kirikus.

Maarjapäev