Ku tahat kõttu täüs süvvä', siss saa-ai' putru halõstada'.

Sündmused Setomaal