Sõna olõ-õi varblane: suust vällä ar' ütled, kätte inäb ei saa'.

Sündmused Setomaal