Ullil om sõna huulõ pääl, targal om hammastõ takah.

Teenistus Luhamaa kirikus

29.05.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Samaaria naise pühapäev