Perevaat'ka kona piät, süümaig, kona süüt, a õdagu tulõ uma aju pääle.

Teenistus Miikse kirikus

01.10.2016 09:00

Miikse kirikus teenistus kell 9.00

Meie kõigepühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine Pokrov