Nuur tege jovvuga, vana märguga.

Teenistus Obinitsa kirikus

27.11.2016 09:00

Obinitsa kirikus teenistus kell 9

23. Pühapäev pärast kolmainupüha