Kui kulda, nii kohut; kui hõbõhõt, nii õigust.

Mõtlõmi Pähnapuu Veera pääle

28.09.2016 15:00

Saatse Seto muuseum

28. septembril olõs Pähnäpuu Veeral saanu' 100 aastakka. Kell 15 saami' Saatse muusiumi lauluimmi tarõh kokko ja mõtlõmi Veera ja timä perre pääle, kullõmi ja laulami Veera laula. Elost Põrstõ küläh ja umast imäst kõnõlõs tütär Leida Närap. Inne meid olnut tulõ miilde tulõta' ja mälestüisi alal hoita', sis om ka' hummõninõ päiv olõmah!