Ku hoolõta olt, sis kängätä käüt.

Toeta Petserimaa Vabadussõja monumendi rajamist

1931. a tehti esimene katse Petserimaa Vabadussõja samba püstitamiseks. 1938. aastal toimus konkurss, mille tulemusena valiti välja Roman Haavamägi pakutud mälestussamba projekt. Petserimaa Vabadussõjas langenute monument oli kavas avada Petseri linna südames Vabadusväljakul 1940. aasta augustis. Ettevõtmine jäi ära alanud Nõukogude okupatsiooni tõttu. Teine katse püstitada Petserisse Vabadussõja monument 1944. aastal jäi taas jõja jalgu.

2004. aastal algatas Petserimaa Vabadussõja monumendi rajamise arutelu Hannes Walter.

2019. aasta suvel algab Petserimaa Vabadussõja monumendi ja selle juurde haljasala rajamine Värskas. Aluseks võetakse skulptor Haavamägi projekt.

Monumendi rajamist toetavad Eesti Sõjamuuseum, Setomaa Vald, SA Setu Kultuuri Fond, kuid nendest vahenditest ei piisa. Palun andke oma panus Vabadussõjas Petserimaal langenute mälestuse jäädvustamisse! Toetuse saab kanda SA Setu Kultuuri Fondi arvelduskontole EE722200221041933698, selgitusse palun kirjutada „Vabadussõja monument“.

Suur tänu kõigile, kes on hea nõu ja jõuga aidanud kaasa monumendi rajamisele:
Priit Sibul, Jüri Ratas, Margus Haavamägi,  Igor Taro, Jaak Pihlak, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Seto Instituut, Setomaa vald, Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo, Kaitseliidu Põlva ja Võru malevad jpt.

Ilmunud artikleid:

Värskasse tuleb Petserimaa vabadussammas. Lõuna-Eesti Postimees 9.04.2018

Värskasse plaanitakse püstitada Vabadussõja monument. Lõunaleht 16.10.2018

Värskasse plaanitakse püstitada Petserisse kavandatud Vabadussõja monument. Maaleht 19.10.2018

Värska Petseri monument. Postimees 08.05.2019

Algab 280 000-eurose Petserimaa Vabadussõja mälestussamba ehitus. Lõunaleht 20.06.2019