Suur ul'lus ja ülearvu suur tarkus omma' ütehää'.

Uudised