Koh kats kõnõlõs, sääl kolmas sekä vaihõl.

„Active Village“ edendab aiandusvaldkonna väikeettevõtlust (0)

Märtsis 2019 algas piiriülese koostöö projekt “Improving competitiveness of rural SME's by teaching innovative eco-technologies and farming practices, fostering cross-border contacts and creation of infrastructure adding value to the farm products - Active Village” (ER94), mille siht on edendada piiriülese koostöö tihendamise ja tootearenduse abil aiandusvaldkonna väikeettevõtlust.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit (Eesti), partnerid Räpina Aianduskool (Eesti) ja MTÜ „Efektiivse põllumajanduse ja aianduse keskus“ (Venemaa).

Projektis on kavandatud kaks vastastikust õppereisi, kolm ühisseminari, osalemine kolmel laadal, koolitusprogramm aiandusvaldkonna ettevõtjatele ning üks ühine õppereis Leningradi oblastisse. Tänu projektile valmivad aiandusvaldkonna väikeettevõtjate jaoks ka vajalikud tootmishooned. Obinitsas renoveeritakse ja sisustatakse tühjalt seisev endine laut külmutuskeskuseks, Räpina aianduskool saab uuendusliku kastmissüsteemi ning Pihkva oblastis ehitatakse ja sisustatakse tootearenduskeskus

Projekt „Active Village“ kestab 30 kuud, projekt lõpeb 2021. aasta septembris.

Projekti kogueelarve on 426 645,00 eurot, millest 383 980,50 eurot on Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 toetus. MTÜ Setomaa Liidu omaosalust kaasfinantseerib Setomaa arenguprogramm 9 680,50 euro ulatuses.

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel. Programm täiendab Euroopa Liidu ja Venemaa üldisi suhteid, mis keskenduvad abikõlblikele piirialadele mõlemal pool piiri.

Projekti ACTIVE VILLAGE koduleht

Lisainformatsioon ja kontaktid: Margus Timmo, +372 56222886, info@setomaa.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood