Sant pand ütsindä koti kaala, ütsägeske kiso ei maaha.

XXIV Seto Kuningriik 5. augustil 2017. a kell 12.00 Luhamaal Määsi mäel