Läät sutt pakko, kahr katõ pojaga iih.

Seto kongress

Seto Kongress on Setomaa ja seto rahva esinduskogu. Seto Kongress arutab probleeme ja langetab otsuseid, mis puudutavad Setomaa kultuurilist, majanduslikku ja poliitilist arengut. Seto www.setomaa.ee/seto-kongressi-vanemate-koguKongress toimub korraliselt iga kolme aasta tagant.

Seto Kongress valib oma otsuste täideviimiseks ja teiste Setomaa probleemide lahendamiseks 13-liikmelise Vanemate Kogu, mis tegutseb järgmise kongressini. Vanemate Kogu valib enda hulgast peavanema, abivanema ja sekretäri. Vanemate Kogu liikme väljalangemisel astub töösse kongressil valitud varuliige. Vanemate Kogu annab oma tegevusest aru Seto Kongressile.

Viimane, XI Seto Kongress toimus 9. oktoobril 2014 Värskas. XI Seto Kongressi otsused ja muud materjalid.

Seto Kongress valis Seto Kongressi Vanemate Kogu.

Seto Kongressi eesmärkide ja otsuste täideviimise toetamiseks on loodud ja tegutseb vabatahtlik ühendus Seto Kongressi Tugiühing.