Perrä kahtsõminõ anna-ai kellegi kasu.

Seto kultuuri nädal

SETO KULTUURI NÄTÄL 3.- 9. oktoobri 2017 üle Setomaa ja Eestimaa

Seto kultuuri nätäl kuts üles setosit kõnõlõma seto keeleh, kandma seto rõivit ja tähistämä ütidselt Setomaa sünnüpäivä. Osalõmist uutva’ opitarõ’, praasniku’, sündmusõ’ ja XII Seto Kongress. Seto nätäl lõpõs 9. oktoobril Setomaa aasta imä, esä, vanaimä, vanaesä, ettevõtja ja ilosamba kodo avvuhindamisõga ja Setomaa sünnüpäävä tähistämisega.

  • 3.oktoobril kell 20 „Seto kultuurinädäli hakatus tandsoga“ – VERSKA IGINUURÕ` Verska Sanatooriumi Lahe kohviguh
  • 4.oktoobril kell 17.30 „Seto latsi luu` ja laulu`“ Kultuuriklubi SETOLUU` kuts Talina seto latsi´ ütehkuud kõnõlama, laulma, tandsma MODUSe salongi, Narva mnt.50
  • 8.oktoobril kell 12 „Pühapäävähummok Setomaaga“ – Talina seto` pidävä Setomaa 96.hällüpäivä MODUSe salongih, Narva mnt.50, kõrraldas Kultuuriklubi SETOLUU` 
  • 9. oktoobril kell 9.00 XII Seto Kongress

Seto kultuuri nätäl Facebookih