Uma pini purõlõsõ, uma lepüse.

Sündmused Setomaal