Tõõsõ peräst pääd tullõ ar tsusako.

Sündmused Setomaal