Vingjal tsial kõõ om viga.

XXIV Seto Kuningriik 5. augustil 2017. a kell 12.00 Luhamaal Määsi mäel