Petjäl omma' lühko' jala'.

  • Tsirgukõsõ’ – 14 aastat leelotamah 11.12.2017 (0)

    Tsirgukõsõ’ – 14 aastat leelotamah

    7.detsembril kogonõsi Koidulalõ mitu autotäüt seto tähtsid tegelasi. Suuri ja latsi. Seto Kongressi päävanõmba Hõrna Aare iistvidämisel minti küllä Petseri Lingvistilisse Gümnaasiumihe , kos tähistedi seto latsi leelokoori „Tsirgukõsõ’“ 14ndät sünnüpäivä.

  • Leelokonverents sälätakah, a mõttõ’ ja tegemisõ’ iihpuul 06.12.2017 (0)

    Leelokonverents sälätakah, a mõttõ’ ja tegemisõ’ iihpuul

    11. novembri hummogu korju hulga naisi ja miihi Meremäe turismitallo leelokonverentsilõ, õt kullõda’ tõisi ja ka’ ummi mõttit kotusõpäält vällä üldä’. Õdagu oll väigokõnõ pidokõnõgi’, koh laulõti ja tandsti. Päämäne jutt oll laulmisõst, a tulõtõdi miilde ka’ seto rõivih k´aumisõ kõrda...