Panõ kits kärnäris, saava puu kooritus.

SETOMAA AASTAGA ETTEVÕTJA (0)

Seto Kongressi Vanõbidõ Kogo kuultas vällä kandidaatõ esitämisõ Setomaa aastaga ettevõtja nimetüsele.

Konkursi mõtõh om tähele panda’ ja tunnusta’ Setomaa ettevõtjat,
- kinkõl omma’ huvtava’ ja tävveste vahtsõ’ ärimõttõ’;
- kiä om julanu’ naada’ ummi ärimõttit ello viimä ja om tuuh tsihikindla;
- kiä julgas riski’:
- kiä and arvõstava jao KOVi ja riigi tasandil (tüühõivõ, massu’, teenus);
- kiä om kõgõ parep tüüandja (loonu’ hüä’ tüütingimusõ’, pilka-ai ummi tüütegijit);
- kiä om ka’ ühiskondligult tekiji kogokunna hüäs;
- kiä om uma süäme perrä avitanu’ tõisi (abi, annõtus vm).
Kandidaatõ saat esitä’ kooni’ 10. septembrini.
Ettepanõk ja kandidaadi tutvustus saata’ e-kiräga’ aarne.leima@setomaa.ee.
Setomaa aastaga ettevõtja avvustaminõ om 9. oktoobril Seto Kongressil Verskah.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood