Inne ku' külvä tahad, piäd ka kündmä.

Elektri Nedsäjä külämajja (0)

I3. oktoobril 2016 kirot Nedsäjä Külä Selts MTÜ kohaligu umaalgatusõ programmi (KOP) rahastustaotlusõ projekti: Nedsäjä Külämajja elektri sissepandminõ. Projekt kiteti hüäst ja minevä aastaga alostõt tüü’ sai’ tähtaolisõlt ar’ lõpõtõt.

Külämajja panti pistigupesä’, lambi’, tetti vaia minevä’ mõõtmisõ’ ja anti vällä tunnistusõ’. Töid tekk Tarto firma Neith Elekter OÜ. Projekt sai 2000 eurot Põlva maavaltsusõst läbi KOPi, puudu olõva raha pand küläselts. S´oo finantseering suurõnd külämaja kasutamisõ funktsionaalsust ja võimõkust. Nedsäjä külämaja om Verska vallah Nedsäjä küläh miljööväärtüsligul alal, loodusõ poolõst ilosa kotusõ pääl tiigi veereh. Külämaja ehidi’ küläinemisõ’ 2015. aastagal talostõga’, 2016. aastagal ehitedi mano terrass. 

Külämaia võit renti’ kooltuisi, kuuholõkidõ vmt kokkosaamisi jaost.
23.-25. augustil om külämajah III Lummo Kati laululaagri.

tse Urmet, Nedsäjä külävanõpKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood